خرید سرامیک درجه 2

تهران - منطقه 2
800 متر مربع

150 مشاهده - 9 ماه پیش

شرح کالا

خرید سرامیک درجه 2 تستی

راههای ارتباطی

ایمیل : ghertasi@yahoo.com

آدرس : منطقه 2

مقدار : 800 متر مربع

بودجه مورد نظر : تومان

زمان دریافت : چند روز آینده